herb Miasta i Gminy Margonin

Pragniemy poinformować, że nadal zgodnie z § 24 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020, poz. 1758), cała administracja publiczna ma obowiązek pracy zdalnej. Dlatego do dnia 4 grudnia 2020 r. kasa Urzędu pozostanie zamknięta.

herb Miasta i Gminy Margonin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza liderów opinii (m.in. KGW, OSP, sołtysi i inne organizacje pozarządowe) i przedstawicieli poszczególnych grup docelowych tj. wnioskodawców oraz mieszkańców gmin objętych LSR, w tym grup defaworyzowanych do punktu konsultacyjnego dotyczącego projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego.

herb Miasta i Gminy Margonin

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

herb Miasta i Gminy Margonin

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz lokalną społeczność, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej (wskazanej w LSR), na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 25.11.2020 br. w godzinach od 14.00 do 15.30 w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

grafika: Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w PSR 2020, informacja w artykule

Szanowni Państwo,

Czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 uległ skróceniu.

herb Miasta i Gminy Margonin

Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. Spis trwa do 30 listopada 2020r.

herb Miasta i Gminy Margonin

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN informuje że

dnia 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13, przeprowadzono poprzez wideokonferencję II przetargi ustne nieograniczone na zbycie:

herb Miasta i Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 16 oraz 18 listopada 2020r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

herb woj. wielkopolskiego

Obwieszczenie (BIP)

W Margoninie władze samorządowe uczciły Święto Niepodległości, składając wieńce w miejscach pamięci o bohaterach sprzed lat. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obchody miały wymiar symboliczny. Jednak nie mogło zabraknąć wizyty w miejscach, które dla mieszkańców gminy mają wymiar szczególny.