herb Miasta i Gminy Margonin

Zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (BIP)

Informacja nie została sporządzona w urzędzie. Publikacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

logo ZUK w Margoninie Sp. z o.o.

Uwaga!!! Wyłączenie dostaw wody z powodu przełączenia sieci wodociągowej na ul. Polnej w dniu 12.08.2021 r. w godzinach rannych od 08.00-10.00.

herb Miasta i Gminy Margonin

Poseł na Sejm Marcin Porzucek spotkał się z Radą Sołecką na terenie przyszłej budowy boiska sportowego w Lipinach. Dwa tygodnie temu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło listy rankingowe dla projektów dotyczących infrastruktury sportowej. W ramach programu „Sportowa Polska” dotację otrzyma budowa boiska sportowego wraz z bieżną lekkoatletyczną w Lipinach. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 380 tyś zł. Łączna szacunkowa wartość inwestycji to ponad milion złotych.

zdjęcie z uroczystości otwarcia ronda w Margoninie

W towarzystwie kilkudziesięciu gości, w tym Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka i Członka Zarządu Województwa Jacka Bogusławskiego, Parlamentarzystów i Radnych, Burmistrz Margonina Janusz Piechocki oficjalnie dokonał otwarcia ronda, jakie powstało na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 190, 193, drogi gminnej i drogi powiatowej w rejonie Placu Suwalskiego.

herb Miasta i Gminy Margonin

Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Margonin,

od 1 lipca 2021 r. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewają domy.

Od 1 lipca właściciele m.in. pieców i kominków będą musieli zgłosić ten fakt do urzędu gminy. Tego dnia ruszył obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

logo ZUS

Od 31 lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

logo ZUS

Chcesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”? Nie wiesz jak to zrobić. Przyjdź do ZUS-u i skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online. Weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Musisz również znać numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza pociecha.

plakat Konkurs Polowego Gotowania

W imieniu Stowarzyszenia Formacja Dźwierszno O.M.M.P. serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w Konkursie Polowego Gotowania „Dzikie Pola” o Złotą Michę ks. Kajetana, który odbędzie się 28 sierpnia bieżącego roku w Gródku Krajeńskim koło Łobżenicy. Zadaniem każdej konkursowej drużyny będzie przygotowanie paleniska, rozpalenie ognia, a następnie ugotowanie na nim potrawy.

Plakat konkursu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży organizuje konkurs dla rolników i mieszkańców wsi powiatu chodzieskiego. Szczegóły w materiałach do pobrania.