logo ZUK w Margoninie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wczorajsze przerwy w dostawie wody spowodowane były kumulacją kilku nieprzewidzianych okoliczności.

Gigantyczne zapotrzebowanie na wodę jakie wystąpiło w ciągu kilku godzin spowodowało, że urządzenia nie były w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości wody. Bardzo duży pobór był wynikiem jednoczesnego zapotrzebowania ze strony odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

kierownik USC w Margoninie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Margoninie Piotr Żurawski, po 45 latach pracy, w tym trzynastu latach na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Margoninie, z dniem 28 lipca br. przeszedł na zasłużoną emeryturę. W tym okresie od wielu par przyjął oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, zorganizował dziesiątki wzruszających uroczystości Złotych i Srebrnych Godów, dokonał rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny tysięcy mieszkańców Gminy Margonin i regionu.

logo ZUK w Margoninie Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

W związku ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Margonin, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców, apelujemy o racjonalne wykorzystywanie wody z ujęć na terenie gminy.

Prosimy o zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych wodą z sieci gminnych.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.

herb województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi ogłosił dwa konkursy:

herb Powiatu Chodzieskiego

W związku z prowadzonymi działaniami związanymi z profilaktyką chorób nowotworowych pragniemy poinformować, iż w dniu 4.08.2021r. przy pływalni DELFIN w Chodzieży prowadzone będą bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez Firmę OPEN z Poznania.

herb Miasta i Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zaprasza mieszkańców miasta i gminy Margonin na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się dnia 10.08.2021r w godzinach 16:00 – 18:00 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin

Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

logo MSOK

Zarząd Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza na EKOLOGICZNY FESTYN RODZINNY, podczas którego rozstrzygnięty zostanie konkurs „Aluminiowa Góra Puszek” dnia 04.09.2021 roku (sobota), o godzinie 13:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 28 lipca 2021r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny znajduje się w budynku Miasta i Gminy Margonin, ul Kościuszki 13.