logo ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu "Dobry Start", w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

herb Miasta i Gminy Margonin

Barbara Szczepaniak została nowym Sołtysem Sołectwa Lipiniec. Podczas zebrania wyborczego mieszkańcy wybrali także swoich przedstawicieli do Rady Sołeckiej.

logo KOWR

UWAGA! MATURZYŚCI

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

herb Miasta i Gminy Margonin

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysami Gminy Margonin. Celem był wybór zadania inwestycyjnego, które zostało zgłoszone przez Sołectwa do programu konkursowego w ramach rekompensaty Funduszu Sołeckiego. W 2021 roku Fundusz Sołecki nie został wyodrębniony w Budżecie Gminy. Każdego roku na terenie Sołectwa realizowana będzie jedna inwestycja, która będzie stanowiła równowartość całego Funduszu Sołeckiego. W trakcie spotkania przeprowadzone zostało losowanie w wyniku którego jako pierwsze będzie realizowane zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy boisku sportowym” na terenie Sołectwa Studźce – Adolfowo.

przesyłam plakat dotyczący spotkania autorskiego z Adamem Bieleckim

Wspaniały himalaista, alpinista, taternik, podróżnik!

Spotkanie autorskie"Szczyt Marzeń - moja droga na K2" Adama Bieleckiego już 28 czerwca o godz. 19:00 w budynku "Starej Gazowni" MGOK!

Koszt wejściówki - 20 zł.

herb Miasta i Gminy Margonin

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki”

W dniu 15 czerwca 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radwankach odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która uchwaliła w drodze wyborów zwycięskie miejsca w konkursie architektoniczno-rzeźbiarskim na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki.

herb Miasta i Gminy Margonin

Informujemy, iż zgodnie z rekomendacją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego podjęto decyzję o realizacji od 23 czerwca 2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 także z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, prowadzonego przez rachmistrzów.

herb Miasta i Gminy Margonin

Informacja dot. spisu powszechnego (BIP)

herb Miasta i Gminy Margonin

Informacja Starostwa Powiatowego w Chodzieży dla właścicieli lasów dotycząca wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 (BIP).

Publikacja na podstawie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.