herb Miasta i Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 17 maja 2021r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

herb Miasta i Gminy Margonin

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz Uchwałą nr XXIV/245/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Margonin na lata 2021-2030.

herb Miasta i Gminy Margonin

Informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności dot. zagrożenia z powietrza.

Nadany zostanie trzyminutowy modulowany sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

herb Miasta i Gminy Margonin

Rolnicy z terenu Miasta i Gminy Margonin

Zgodnie z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, informujemy o rozpoczęciu kolejnej XXI edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.

herb Miasta i Gminy Margonin

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ochrony pszczół w czasie kwitnienia rzepaku i innych roślin miododajnych.

grafika: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – jak się spisać?

Jak do tej pory wyglądały spisy?

Co 10 lat do drzwi mieszkańców kraju pukał rachmistrz by przeprowadzić wywiad do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadawał pytania dotyczące m.in. wieku, stanu cywilnego, rodzaju więzi łączących członków rodzin i gospodarstw domowych, narodowości, wykształcenia czy niepełnosprawności, aktywności zawodowej i warunków mieszkaniowych. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2011 - na elektronicznym formularzu.

herb Miasta i Gminy Margonin

Uprzejmie informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. Urząd Miasta i Gminy Margonin oraz Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie wraca do normalnego trybu pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami.

miniatura plakatu dot. konkursu plastycznego Moja recepta na zdrowie

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie ogłasza konkurs plastyczny: „Moja recepta na zdrowie”. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i upowszechnianie postaw prozdrowotnych. Konkurs kierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-VIII z terenu Miasta i Gminy Margonin i będzie prowadzony w dwóch kategoriach: klas I-IV i V-VIII.

plakat dot. koncertu zespołu Arka Noego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie w dniu 3 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 na Rynku organizuje koncert zespołu Arka Noego z okazji Dnia Dziecka. Dostępne będą też różne atrakcje dla maluchów jak animatorzy, stoiska ze smakołykami i zabawkami, stanowiska z grami i wiele innych.

herb Miasta i Gminy Margonin

Informujemy, że dnia 13 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 13 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Margonin.