Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 28 lipca 2021r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny znajduje się w budynku Miasta i Gminy Margonin, ul Kościuszki 13.

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wywieszania drobnych ogłoszeń gospodarczych itp. na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed budynkiem Urzędu.

Bardzo prosimy o przynoszenie ogłoszeń do punktu informacyjnego znajdującego się w holu Urzędu.

ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU).

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

herb Miasta i Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje że dnia 16 lipca 2021 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu oznaczonej nr 125/14 o pow. 790 m2, położonej w Kloryldzinie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

logo Policji

Policjanci z Chodzieży w ramach usługi WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower zachęcają wszystkich do znakowania jednośladów. Usługa jest bezpłatna.