herb Miasta i Gminy Margonin

UWAGA !!! INFORMACJA DO NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, najemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

grafika #szczepimysie

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych.

herb Miasta i Gminy Margonin

Na terenie Gminy Margonin w wykazie punktów realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 znajduje się podmiot AESCULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, u którego można zapisać się na szczepienia pod nr tel. 607 611 521. W ramach I grupy prosimy, aby zapisywały się osoby w wieku 80+ (rocznik 1941).

logo ARiMR

Informacja BP ARiMR Chodzież w sprawie zmian w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich.

herb Miasta i Gminy Margonin

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN działając na podstawie § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, że w związku ze stanem epidemii, I przetargi ustne nieograniczone na zbycie działki nr 239/7 w Żoniu (obręb Zbyszewice) i działki nr 125/14 w Klotyldzinie odbędą się 18 stycznia 2021 r. w godzinach wskazanych w ogłoszeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez wideokonferencję.

W dniu 7.01.2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Margonin. Dostęp do sesji oraz materiały dostępne będą na stronie margonin.esesja.pl.

herb Miasta i Gminy Margonin

Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy Margonin wznowił bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie spraw podatkowych, gospodarki odpadami komunalnymi oraz ładu przestrzennego.