logo 7 Ryb

Zapraszamy do zapoznania się z przedsięwzięciami realizowanymi przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

logo 7 Ryb

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza do zapoznania się z projektami realizowanymi i rozliczonymi przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

logo 7 Ryb

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” od 2016 roku kontynuuje swoją działalność w ramach umowy Nr 00002-6933-UM1530001/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

herb Miasta i Gminy Margonin

Petycja nr 3_2020 - https://www.bip.margonin.pl/plik,5553,petycja-nr-3-2020.eml

herb Miasta i Gminy Margonin

Petycja nr 2_2020 - https://www.bip.margonin.pl/plik,5552,petycja-nr-2-2020.eml

herb Miasta i Gminy Margonin

W dniu 21 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się zdalna Sesja Rady Miasta i Gminy Margonin. Dostęp do sesji oraz materiały dostępne będą na stronie margonin.esesja.pl

herb Miasta i Gminy Margonin

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005r. nr 61 poz. 548 ze zm.) Nadleśnictwo Podanin przekazało informację o terminach polowań zbiorowych, które zaplanowano w sezonie łowieckim 2020/2021 na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych nr 51:

logo ARiMR

Do 30 grudnia 2020 r. W biurze powiatowym ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.