herb Miasta i Gminy Margonin

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Główny księgowy w ZUK w Margoninie Sp. z o. o.

baner Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniku naboru w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kilkaset projektów w całej Polsce otrzyma dofinansowanie na łagodzenie skutków epidemii i kryzysu jaki ona wywołała także w finansach samorządów. W tym zestawieniu Gmina Margonin otrzyma najwyższe w regonie wśród gmin dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 milionów złotych.

herb Miasta i Gminy Margonin

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) ustalony został dniem wolnym od pracy (bez odpracowania) - ze względu na fakt, iż 26 grudnia 2020 r. przypada w sobotę, tj. dzień wolny od pracy.

(Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin)

herb Miasta i Gminy Margonin

Ogłoszenie o I przetargu na zbycie dz. 239-7

herb Miasta i Gminy Margonin

Ogłoszenie o I przetargu na zbycie dz. 125-14

herb Miasta i Gminy Margonin

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, uprzejmie informuje, że w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można się kontaktować z pracownikiem pod numerem telefonu: 724 641 131.

herb Miasta i Gminy Margonin

Przypominamy, że zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r, poz. 2277 ze zmianami) z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 r. w punkcie sprzedaży.

herb Miasta i Gminy Margonin

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona na terenie powiatu chodzieskiego stacjonarna działalność nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.