herb Miasta i Gminy Margonin

Uwaga!

Informujemy, iż z dniem 7 grudnia biblioteki na terenie gminy Margonin rozpoczynają udostępnianie zbiorów !

herb Miasta i Gminy Margonin

Uwaga!

Informujemy, iż z dniem 7 grudnia biblioteki na terenie gminy Margonin rozpoczynają udostępnianie zbiorów !

logo ZUK w Margoninie Sp. z o.o.

Uwaga!!! Wyłączenia dostaw wody w związku z przebudową ronda na pl. Suwalskiego dnia: 30.11.2020 r. od godz: 10.00 – 15.00 na obszarze:

herb Miasta i Gminy Margonin

Pragniemy poinformować, że nadal zgodnie z § 24 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020, poz. 1758), cała administracja publiczna ma obowiązek pracy zdalnej. Dlatego do dnia 4 grudnia 2020 r. kasa Urzędu pozostanie zamknięta.

herb Miasta i Gminy Margonin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza liderów opinii (m.in. KGW, OSP, sołtysi i inne organizacje pozarządowe) i przedstawicieli poszczególnych grup docelowych tj. wnioskodawców oraz mieszkańców gmin objętych LSR, w tym grup defaworyzowanych do punktu konsultacyjnego dotyczącego projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego.

herb Miasta i Gminy Margonin

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

herb Miasta i Gminy Margonin

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz lokalną społeczność, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej (wskazanej w LSR), na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 25.11.2020 br. w godzinach od 14.00 do 15.30 w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

grafika: Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w PSR 2020, informacja w artykule

Szanowni Państwo,

Czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 uległ skróceniu.