herb Miasta i Gminy Margonin

Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. Spis trwa do 30 listopada 2020r.

herb Miasta i Gminy Margonin

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN informuje że

dnia 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13, przeprowadzono poprzez wideokonferencję II przetargi ustne nieograniczone na zbycie:

herb Miasta i Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 16 oraz 18 listopada 2020r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

zdjęcie Urzędu Miasta i Gminy Margonin

Gmina Margonin podobnie jak uczyniła to w kwietniu w czasie I fali epidemii wesprze tych przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności lub też została ona mocno ograniczona.

grafika informacyjna dot. spisu rolnego

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

herb Miasta i Gminy Margonin

Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Informacja z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Informacja z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021