herb Miasta i Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 16 oraz 18 listopada 2020r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

zdjęcie Urzędu Miasta i Gminy Margonin

Gmina Margonin podobnie jak uczyniła to w kwietniu w czasie I fali epidemii wesprze tych przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności lub też została ona mocno ograniczona.

grafika informacyjna dot. spisu rolnego

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

herb Miasta i Gminy Margonin

Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Informacja z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Informacja z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin (BIP)

 Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje  04.11.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.