ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin (BIP)