Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Spis trwa do 30 listopada 2020r. Pozostało więc niewiele czasu. By ułatwić dokonanie samospisu, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej (tel. 222799999) Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych::

67 35 27 203, 67 35 27 207, 67 35 27 208

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później.