Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 16 oraz 18 listopada 2020r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

Wykaz (BIP)