BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN informuje że

dnia 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13, przeprowadzono poprzez wideokonferencję II przetargi ustne nieograniczone na zbycie:

1. Działki gruntu oznaczonej nr 89/11 o pow. 1034 m2, położonej w Klotyldzinie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
Do przetargu przystąpił jeden podmiot: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a, które spełniło warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Cena wywoławcza działki – 68345,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę - 69029,00 zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 15876,67 zł.
Nabywcami działki zostało – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a.

2. Działki gruntu oznaczonej nr 89/12 o pow. 1018 m2, położonej w w Klotyldzinie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
Do przetargu przystąpili: p. Adam Bednarz i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a., którzy spełnili warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Cena wywoławcza działki – 67287,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę - 76000,00 zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 17480,00 zł.
Nabywcą działki zostało - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a.

3. Działki gruntu oznaczonej nr 89/13 o pow. 1193 m2, położonej w w Klotyldzinie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
Do przetargu przystąpił jeden podmiot: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a, które spełniło warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Cena wywoławcza działki – 78854,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę – 79643,00 zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 18317,89 zł.
Nabywcą działki zostało - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a.

4. Działki gruntu oznaczonej nr 89/14 o pow. 1228 m2, położonej w w Klotyldzinie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
Do przetargu przystąpił jeden podmiot: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a, które spełniło warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Cena wywoławcza działki – 81167,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę - 81979,00 zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 18855,17 zł.
Nabywcą działki zostało - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iko Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, mające siedzibę w Margońskiej Wsi 1a.