Pragniemy poinformować, że nadal zgodnie z § 24 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020, poz. 1758), cała administracja publiczna ma obowiązek pracy zdalnej. Dlatego do dnia 4 grudnia 2020 r. kasa Urzędu pozostanie zamknięta.

W dalszym ciągu można korzystać z załatwiania spraw:

  • drogą mailową,
  • poprzez złożenie wniosku/pisma do skrzynek znajdujących się przy wejściu głównym Urzędu oraz jednostek podległych,
  • poprzez platformę ePUAP,
  • pocztą tradycyjną,
  • telefonicznie pod nr tel. 67 284-60-68

Urząd pozostaje otwarty, jednak nie odbywa się bezpośrednia obsługa petentów.

Bezpośrednia obsługa dotyczy załatwiania wyłącznie spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom i przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy związane jest to z zapewnieniem
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wstępna ocena istotności sprawy dokonywana jest poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośrednio przez domofon znajdujący się przy wejściu głównym do Urzędu, pomiędzy urzędnikiem
znajdującym się w biurze obsługi, a zainteresowaną osobą.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonina
/-/ Janusz Piechocki