Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniku naboru w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kilkaset projektów w całej Polsce otrzyma dofinansowanie na łagodzenie skutków epidemii i kryzysu jaki ona wywołała także w finansach samorządów. W tym zestawieniu Gmina Margonin otrzyma najwyższe w regonie wśród gmin dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 milionów złotych.

Dwa wnioski złożone przez gminę otrzymały wsparcie i będą realizowane w najbliższych miesiącach. Burmistrz Janusz Piechocki podkreśla, że cieszy go fakt, że jakość tych wniosków była bardzo dobra i znalazła uznanie w oczach wieloosobowej komisji dokonującej oceny. Tego wielkiego wydarzenia nie byłoby dziś gdyby nie osobiste zaangażowanie Premiera Mateusza Morawieckiego i życzliwość Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz naszych posłów. Szczególnie dziękuję Posłowi Grzegorzowi Piechowiakowi i Marcinowi Porzuckowi, a jednocześnie słowa wdzięczności kieruję także do Prezesa Krzysztofa Czarneckiego oraz Marty Kubiak.

Dzięki wsparciu powstanie m.in. łącznik szkoły w Radwankach, budynek przychodni zdrowia oraz OSP zostaną docieplone i odmalowane, powstanie także remiza OSP wraz z salą wiejską w Próchnowie oraz zmodernizowana zostanie część oczyszczalni ścieków.

To kolejne już wsparcie z rządowej tarczy antykryzysowej dla Margonina. Pieniądze otrzymane latem zostały przekazane na budowę drogi w Dębińcu, która jest właśnie w trakcie realizacji.