Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza do zapoznania się z projektami realizowanymi i rozliczonymi przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

DOBRE PRAKTYKI BENEFICJETNÓW PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020