Zapraszamy do zapoznania się z przedsięwzięciami realizowanymi przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

DOBRE PRAKTYKI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „7 RYB”