Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy Margonin wznowił bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie spraw podatkowych, gospodarki odpadami komunalnymi oraz ładu przestrzennego.

Obsługa interesantów odbywa się przy wejściu głównym do budynku Urzędu z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. W pomieszczeniu/ miejscu obsługi interesanta może znajdować się tylko osoba obsługiwana. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo - dane kontaktowe do pracowników Urzędu znajdują się na stronie www.bip.margonin.pl w zakładce: Kontakt i organizacja biur.

Informuję również, że obecnie bezpośrednią obsługę interesantów prowadzi Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie w zakresie akt stanu cywilnego.

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu brak jest możliwości dokonywania płatności w kasie Urzędu. Wszelkie płatności prosimy regulować za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonina
/-/ Janusz Piechocki