BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN działając na podstawie § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, że w związku ze stanem epidemii, I przetargi ustne nieograniczone na zbycie działki nr 239/7 w Żoniu (obręb Zbyszewice) i działki nr 125/14 w Klotyldzinie odbędą się 18 stycznia 2021 r. w godzinach wskazanych w ogłoszeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez wideokonferencję.

W związku z powyższym:

  • oferenci, najpóźniej w terminie do 14 stycznia 2021 r. proszeni są o podanie pod numer telefonu 67 2846068 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numeru kontaktowego w celu wskazania szczegółów technicznych przeprowadzenia wideokonferencji,
  • ważne pełnomocnictwo do reprezentowania, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży, dowód wpłaty wadium należy w terminie do 14 stycznia 2021 r. złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „I przetarg na zbycie odpowiednio działki nr: 239/7 w Żoniu lub działki nr 125/14 w Klotyldzinie” poprzez wrzucenie jej do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie,
  • dowodem osobistym należy okazać się przed licytacją za pomocą środka komunikacji elektronicznej,
  • nabywca drogą pocztową otrzyma protokół z przetargu podpisany przez przewodniczącego komisji przetargowej i jej członków.