Informacja o forum rolniczym. Na spotkaniu on-line będą omawiane aktualności rolnicze.

Informacja - Forum Rolnicze WIR

Paweł Bydałek
Kierownik Biura Powiatowego
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wyłączenie dostępności cyfrowej: art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)