Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (dot. postępowania na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 113 obręb: miasto Margonin)