Plakat o konkursie WIR. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym WIR w Chodzieży, tel. 694 426 291.

Plakat informacyjny WIR. Wyłączenie dostępności: art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)
stroik

Plakat informacyjny WIR. Wyłączenie dostępności: art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów…

Paweł Bydałek
Kierownik
Biura Powiatowego
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wyłączenie dostępności: art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)