Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 30 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, na BIP-ie i na stronie internetowej Urzędu, wywieszony został wykaz działki gruntu w Margoninie przeznaczonej do przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego – działka nr 685/4.