Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Chodzieży rozpoczęło przyjmowanie wniosków o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2021 roku. Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne, w tym prowadzone działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, posiadające nieruchomość na obszarze gmin uczestniczących w programie, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez właściwą gminę. Wnioski należy składać do dnia 7 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje udzielenia dotacji znajdują się pod adresem:

http://bip4.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/informacja-o-srodowisku-i-jego-ochronie/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-w-2021-r.html