Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje że dnia 16 lipca 2021 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu oznaczonej nr 125/14 o pow. 790 m2, położonej w Kloryldzinie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

Do przetargu dopuszczone zostało jedno małżeństwo, które spełniło warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Cena wywoławcza działki – 64 227,00,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę – 64 869,00 zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 14 919,87 zł.

Nabywcami działki zostali p. J.i W. małżeństwo G.

Zarządzenie dz. 330-2

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w Klotyldzinie

Rozmiar: 59.26 kb
Odsłon : 8
Data dodania: 2021-07-19
pdf

Załącznik do Zarządzenia-dz. 330-2

Rozmiar: 77.37 kb
Odsłon : 8
Data dodania: 2021-07-19