Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program jest realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Materiał filmowy dotyczący akcji znajduje się pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-1-1600x900
Grafika programu #badaMYsie
Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-2-1600x900
Grafika programu #badaMYsie
Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-3-1600x900-b
Grafika programu #badaMYsie
Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-4-1600x900-b
Grafika programu #badaMYsie
Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-5-1600x900-b
Grafika programu #badaMYsie
Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-6-1600x900
Grafika programu #badaMYsie
Grafika programu #badaMYsie
GRAFIKA-7-1600x900
Grafika programu #badaMYsie