Zarządzenie dot. możliwości użyczenia komputerów uczniom oraz wniosek z załącznikami

Zarządzenie dot. możliwości użyczenia komputerów uczniom oraz wniosek z załącznikami.

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6-latki pożegnały przedszkole

Dwie grupy 6-latków pożegnały Przedszkole Samorządowe w Margoninie. Z tej okazji specjalne występy przygotowały pozostałe grupy przedszkolaków.