Zarządzenie dot. możliwości użyczenia komputerów uczniom oraz wniosek z załącznikami

Zarządzenie dot. możliwości użyczenia komputerów uczniom oraz wniosek z załącznikami.

Szkoła Podstawowa w Margoninie