Stypendia dla najzdolniejszych studentów I roku

Stypendia dla najzdolniejszych studentów I roku studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.