W krytycznym momencie, gdy na terenie powiatu chodzieskiego i w całej Polsce notowano najwyższe wskaźniki dobowych przyrostów zachorowań, pracę chodzieskiego sanepidu wspierali pracownicy Gminy Margonin i Ośrodka Kultury w Margoninie.

Epidemia dotyka nie tylko obywateli, ale także pracowników instytucji walczących na I linii frontu i odpowiedzialnych za jej przeciwdziałanie. Dlatego też w obliczu dramatycznej sytuacji związanej z brakami kadrowymi spowodowanymi epidemią burmistrz Margonina podjął decyzje, że gmina wesprze kadrowo Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Oddelegowani pracownicy po przeszkoleniu wspierali służby sanitarne w ich codziennych obowiązkach. Uważam, że jest naszym obowiązkiem wspierać takie instytucje jak sanepid tym bardziej, że cała administracja zgodnie z decyzją premiera pracuje zdalnie. Stąd też wszystkie jednostki samorządu winny udzielić wsparcia. Decyzje podejmowane są niezależnie. My bez chwili zastanowienia odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie. W interesie nas wszystkich jest, aby wszystkie służby były wydolne i działały bez zakłóceń. Burmistrz Piechocki ze swej strony dziękuje też pracownikom, którzy nie mieli oporów, aby udzielić wsparcia sanepidowi.