W 2020 roku w związku z pandemią Gmina Margonin zwolniła przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na podstawie specjalnych uchwał. Wsparcie otrzymały m.in. hotele, restauracje, bary, branża beauty.

Zwolnień udzielono na łączną kwotę prawie 60 tysięcy złotych. W ten sposób wsparto kilkunastu przedsiębiorców, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Wsparcie udzielane było dwukrotnie i obejmowało miesiące, w których przedsiębiorcy mieli zakaz prowadzenia swoich działalności.

Gmina Margonin, mimo iż sama znajduje się w niełatwej sytuacji i sama odczuwa skutki spadających dochodów, doskonale rozumie, że w chwili obecnej taka pomoc dla przedsiębiorców jest bezcenna.

Margonin jest jednym z nielicznych samorządów, który tak intensywne wsparł przedsiębiorców. Podobna uchwała w trakcie wiosennego lockdownu została podjęta przez Gminę Budzyń.

zdjęcie Urzędu Miasta i Gminy Margonin