W miniony piątek samorządowcy z Margonina Burmistrz Janusz Piechocki i zastępca Burmistrza Łukasz Malczewski wręczyli w Budzyniu burmistrzowi i zastępcy burmistrza okolicznościowy ryngraf będący pamiątką przywrócenia praw miejskich.

Sąsiadująca z Margoninem gmina Budzyń w wyniku decyzji Rady Ministrów stała się gminą miejsko-wiejską, a sama miejscowość Budzyń odzyskała utracone w 1934 r. prawa miejskie. Była to pierwsza wizyta samorządowców z Margonina u burmistrza Budzynia. Wcześniej spotykano się z wójtem tej gminy. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące współpracy między obydwoma samorządami, rozmawiano o budowie ścieżek rowerowych, wsparciu szpitala powiatowego oraz inwestycjach w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W imieniu wszystkich mieszkańców gminy Margonin burmistrz przekazał życzenia dalszego, tak dynamicznego rozwoju gminy. Życzenia złożone na ręce burmistrza gminy związane były z historyczną chwilą jaką dla mieszkańców Budzynia jest odzyskanie utraconych w okresie międzywojennym praw miejskich. Burmistrz życzył także władzom samorządowym dużo sił i dalszej determinacji w działaniach na rzecz rozwoju samorządu Budzynia.