zdjęcie drogi z kostki brukowej

Budowa ulic Grzybowej i Jagodowej w Klotyldzinie znalazły się na liście rankingowej projektów dofinansowanych w ramach specjalnie wydzielonej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR. 200 tyś zł to niemal połowa wartości zadania, które łącznie kosztowało 549,810,00zł. Wcześniej Gmina Margonin otrzymała 3,7 miliona złotych na inwestycje z tytułu rekompensaty wynikającej z epidemii covid-19 i jej negatywnych skutków. Środki te pochodziły także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Warto dodać, że na terenie gminy Margonin PGR zgodnie z definicją przyjętą w rządowym programie funkcjonowały wyłącznie na terenie Klotyldzina i Sypniewa. Natomiast z uwagi na fakt, że Gmina Margonin jako jedyna dokonała komunalizacji w 1991 roku w Próchnowie, ta operacja pozbawiła tę miejscowość prawa do ubiegania się o środki Funduszu.

zdjęcie drogi z kostki brukowej