Uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin ma na celu rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Margonin i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wspieranie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w powiązaniu z nową inwestycją oraz tworzących nową bazę hotelowo - gastronomiczną.