PO IG 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Wartość inwestycji: 2.061.149,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.061.149,00 zł
Realizacja: 2014-2015 r.