WRPO 2014+

Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny 2014+

Wartość inwestycji: 62 700,00 zł
Kwota dofinansowania: 56 430,00 zł
Realizacja: styczeń - czerwiec 2017 r.

Wartość projektu: 241 360,88 zł
Kwota dofinansowania: 205 156,74 zł
Realizacja: sierpień 2017 - sierpień 2018 r.

Wartość projektu: 247 730,25 zł
Kwota dofinansowania: 210 570,71 zł
Realizacja: lipiec 2016 - sierpień 2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 1 655 319,15 PLN
z budżetu środków europejskich: 963 334,58 PLN